Rejestracja na Forum Kultury Wrażliwej

Rejestracja na Forum Kultury Wrażliwej

Przypominamy, że ruszyła rejestracja na Forum Kultury Wrażliwej.

Zapraszamy wszystkich pracowników domów i ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, teatrów i tych, którzy tworzą lokalną kulturę, do bezpłatnej rejestracji. Drugie Forum Kultury Wrażliwej odbędzie się 10 października 2018 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Forum Kultury Wrażliwej (FKW) to okazja do poznania praktyk udostępniania naszych instytucji osobom z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku i ruchu. Mamy cały dzień na dyskusję o wyzwaniach architektonicznych, finansowych i programowych. Najpierw poruszymy temat przestrzeni w instytucji kultury: jak planować dostępność nowych pomieszczeń, ale także jak dostosować przestrzeń mniej przyjazną. Porozmawiamy o możliwościach finansowania zmian, zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Dowiemy się, jak mówić o niepełnosprawności.

Później, w kilku spotkaniach warsztatowych, doświadczymy wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy poznają bariery, które na co dzień pokonują osoby z niepełnosprawnościami. Na koniec nauczymy się, jak tworzyć ofertę kulturalną.

Spotkania poprowadzą eksperci i praktycy, przedstawiciele instytucji kultury, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnościami, wspierane przez środowisko zaangażowane lokalnie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Udział w FKW jest darmowy.
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja, dostępna w zakładce „forum”.