„Małopolska. Kultura wrażliwa” to pierwszy realizowany w skali całego województwa projekt, który koncentruje się na tematyce osób z niepełnosprawnościami – ich obecności i uczestnictwa w kulturze oraz korzystania przez nie z oferty kulturalnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie otwartości instytucji i podjęcie działań w celu uczynienia tych miejsc jak najbardziej przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami. Pragniemy, by instytucje były dostępne dla każdego – bez wyjątków.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie informacje odnośnie dostępności poszczególnych instytucji kultury województwa małopolskiego.

Nasze instytucje